Juridisch Advies En Rechtsbijstand

Published Apr 14, 21
6 min read

Juridisch Adviesbureau - Alles Over Recht En Onrecht

Iemand ontslaan op staande voet enkel omdat hij wordt beschuldigd van diefstal zal voor de rechter geen stand houden. Fiscaal en Juridisch Adviesbureau. Raadpleeg bijvoorbeeld eerst camerabeelden; – Geef het ontslag onverwijld (direct na het constateren van het feit of na de uitkomst van het onderzoek). Dit kan mondeling maar schriftelijk (per e-mail of WhatsApp) is beter; – Geef tijdens het geven van het ontslag duidelijk de reden van het ontslag aan.

– Twijfelt u? Raadpleeg dan eerst een jurist en geef het ontslag op staande voet niet, maar waarschuw. Een onterecht gegeven ontslag op staande voet kan namelijk aardig in de kosten lopen. U kunt als werkgever uw werknemer een ontslagvoorstel doen, dit gaat dan via een zogenaamde beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd.

Juridisch Advies Voor Overheid, Zorg En Welzijn

Bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst is het belangrijk dat er met een aantal zaken rekening gehouden wordt. Laat de vaststellingsovereenkomst dus altijd nakijken of opstellen door een jurist. Zo voorkomt u als ondernemer op voorhand juridische problemen.

Krijgt u van uw werkgever een ontslagvoorstel, bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst? Dan hoeft u hier niet mee akkoord te gaan. U kunt hier nog over onderhandelen, bijvoorbeeld over de transitievergoeding. Krijgt u geen ontslagvoorstel, of gaat u niet akkoord met het ontslagvoorstel? Dan moet de werkgever toestemming vragen aan UWV of de kantonrechter.

Juridisch Advies - Bouw- En Milieuadvies

Bent u door uw werkgever naar huis gestuurd of op staande voet ontslagen? Dan moet u snel reageren. Neem direct contact op met een van onze juristen. De werkgever moet soms toestemming vragen aan UWV om u te mogen ontslaan - Juridisch Advies - Juridisch Adviesbureau. Dat is verplicht bij ontslag om deze redenen: U bent langer dan 2 jaar ziek.

Heeft uw werkgever ontslag bij UWV aangevraagd? Dan kunt u binnen 14 dagen een verweerschrift inleveren tegen het ontslag. In het verweerschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met het ontslag. U krijgt dit formulier automatisch van UWV. Heeft uw werkgever een andere reden om u te ontslaan? Dan moet hij toestemming vragen aan de kantonrechter.

Juridisch Adviesbureau Sociaal Verhaal

Het is verstandig om een advocaat om hulp te vragen bij het protesteren tegen uw ontslag. abonnement juridisch advies. Neem contact op met een van onze juristen. Heeft u een eigen rechtsbijstandverzekering of bent u lid van een vakbond? Neem dan contact met hen op.

Een vast contract (contract voor onbepaalde tijd) is een arbeidsovereenkomst waarin geen einddatum staat vermeld. Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn de regels over ontslag met een vast contract veranderd. Op deze pagina lees je hier meer over. Nee, met een vast contract kun je niet zomaar ontslagen worden.

Juridisch Advies Gids - Alle Juristen En Adviseurs In 1 Gids!

Je werkgever probeert meestal eerst om het ontslag onderling te regelen met een vaststellingsovereenkomst. Heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Laat deze dan altijd controleren door een arbeidsechtjurist.> Meer informatie over het laten nakijken van een vaststellingsovereenkomst Komen jullie er onderling niet uit? Dan moet je werkgever een procedure starten bij het UWV of de kantonrechter.

Dit is alleen aan de orde als je je ernstig hebt misdragen. Denk hierbij aan diefstal, geweld of fraude. zieke werknemer ontslaan. Hieronder staan een aantal die veel voorkomen: Bedrijfseconomische redenen Onvoldoende functioneren Verstoorde arbeidsrelatie Regelmatig ziekteverzuim Langdurige arbeidsongeschiktheid Verwijtbaat handelen of nalaten Werkweigering als een werkgever van je af wilt, dan lukt dit linksom of rechtsom eigenlijk altijd wel, ook als je een vast contract hebt.

Juridisch Advies - Bouw- En Milieuadvies

Meestal is de arbeidsrelatie dan zo verstoord dat je zelf ook weg wilt. In dat geval komt een beëindiging met wederzijds goedvinden om de hoek kijken. Goed om te weten is dat ontslag bijna nooit een uitgemaakte zaak is. Wij beoordelen graag je situatie en leggen in duidelijke taal uit wat je kansen zijn.

Neem direct contact op met onze arbeidsrecht juriste mr. Chantalle Tholen voor een gratis intakegesprek. Bel 045 - 511 2657 Je hebt recht op een ontslagvergoeding (transitievergoeding) als je onvrijwillig wordt ontslagen. Het initiatief voor het beëindigen van je contract moet dus bij je werkgever liggen. Er gelden natuurlijk uitzonderingen op deze algemene regeling - zieke werknemer ontslaan tijdelijk contract.

Juridisch Advies - Autoriteit Consument En Markt

Met Recht, Juridisch Advies Op MaatJuridisch Adviesbureau, Rechtsgebieden

Of als je werkgever failliet wordt verklaard. De hoogte van de transitievergoeding is 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Wat veel mensen niet weten is dat de hoogte van de vergoeding in de meeste gevallen is. Bij een ontslag met een vaststellingsovereenkomst heb je vaak de meeste onderhandelingsruimte. Dit omdat hiervoor jouw goedkeuring nodig is.

Heb je een vast contract en ben je ontslagen? Volg onderstaande stappen: Vraag om een schriftelijke bevestiging van je ontslag en vraag naar de reden van ontslag. Je werkgever is namelijk verplicht dit mede te delen. Vraag ook om een bedenktijd van 1 of 2 weken voor jouw reactie. Blijf vooral rustig en ga niet in discussie met je werkgever.

Juridisch Advies Omgevingsrecht

Ga niet akkoord met je ontslag en onderteken niets. Zeker geen vaststellingsovereenkomst. Heb je toch getekend? Geen probleem. Je hebt namelijk een wettelijke bedenktijd van 14 dagen om dit ongedaan te maken. Maak bezwaar tegen je ontslag en geef aan dat je beschikbaar bent voor werk. Zo houdt je namelijk het recht op doorbetaling van je salaris of een WW-uitkering.

Juridisch Adviesbureau – Juridisch Advies Op MaatJuridisch Adviesbureau

Wij zijn gespecialiseerd in ontslagzaken. We luisteren graag naar je, leggen je uit wat je kansen zijn en wat je het beste kunt doen. Dit advies is gratis en zonder verplichtingen (Juridisch Adviesbureau helpt u verder). Bel 045 – 511 26 57 - juridisch advies rotterdam.

Juridisch Adviesbureau: JuristenkrachtDe omstandigheden in uw bedrijf kunnen reden zijn om ontslag voor een werknemer aan te vragen. Dit noemen we ontslag om bedrijfseconomische redenen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: de slechte, of slechter wordende, financiële situatie van het bedrijf; werkvermindering; organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering; (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging; een bedrijfsverhuizing; vervallen van een loonkostensubsidie.

U moet uw ontslagaanvraag bij deze commissie indienen. Soms zijn er ook alternatieven voor ontslag. Heeft u tijdelijk minder werk, bijvoorbeeld omdat er brand is geweest of vanwege slecht weer? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) of WW bij onwerkbaar weer - zieke werknemer ontslaan. Als u een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen wilt indienen, vult u de formulieren 'Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische reden' in.

Juridisch Adviesbureau - Alles Over Recht En Onrecht

Waar Kan Ik Terecht Voor Juridisch Advies?Betaalbaar Juridisch Advies

Voor een complete ontslagaanvraag vult u alle 3 de formulieren volledig in en stuurt u alle gevraagde documenten direct mee. U kunt alles uploaden via het werkgeversportaal. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. Pas als de complete aanvraag bij ons binnen is, kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen. Op onze website vindt u een handleiding en meer informatie over de inhoud van deze digitale aanvraagformulieren .

Stuur ons in dat geval: alleen het volledig ingevulde deel A van het formulier met de bijlage(n). Op dit formulier geeft u aan dat u nog met de werknemer(s) wilt onderhandelen. als bijlage: een lijst met daarop naam, adresgegevens en het burgerservicenummer van de werknemer(s) voor wie u een ontslagvergunning aanvraagt.

Juridisch Adviesbureau Sociaal Verhaal

Wilt u een ontslagaanvraag voor 20 of meer werknemers indienen? Dan is misschien de Wet melding collectief ontslag (WMCO) van toepassing. U kunt dan het best van tevoren contact opnemen met de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening binnen uw werkgebied. Ook bij een ontslagaanvraag met zeer veel bijlagen raden wij u aan om eerst contact op te nemen met de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening.

More from Kosten

Navigation

Home